UBND TP.HCM phê duyệt giá bồi thường đất cho tuyến Metro số 2 - Trang thông tin bất động sản uy tín

Sàn giao dịch bất động sản

Điện thoại: 0934759598

Chi tiết tin

Tổng diện tích đất trong diện bị thu hồi để thực hiện Metro số 2 là 199,166 m2, ảnh hưởng tới 80 công trình và 610 hộ tư nhân, trong đó có 401 nhà bị ảnh hưởng một phần, 289 căn phải di dời toàn bộ. Thành phố cũng đã ban hành hệ số điều chỉnh giá đất ở tại các đường Cách Mạng Tháng Tám, Phạm Văn Hai, Hoàng Văn Thụ (ga S7), Trường Chinh, Xuân Hồng, Lý Thường Kiệt, Cộng Hòa… để tính bồi thường, hỗ trợ trong dự án Metro số 2, tuyến Bến Thành – Tham Lương trên địa bàn quận Tân Bình với hệ số từ 3,02 đến 4,94. Sau khi đã có khung giá, thành phố sẽ tiến hành giải phóng đền bù, để sớm ebàn giao mặt bằng cho đơn vị thi công.

Thông tin từ Văn phòng Chính phủ, sau khi nghe Bộ GTVT báo cáo và ý kiến các ban ngành tại cuộc họp về việc triển khai dự án đường sắt đô thị TP.HCM, Thủ tướng Chính phủ đã yêu cầu UBND TP.HCM khẩn trương có văn bản gửi Bộ GTVT về việc điều chỉnh tổng mức đầu tư hai dự án trên để tổ chức thẩm định theo chỉ đạo của Thủ tướng. Giao Bộ GTVT rà soát, thẩm định kỹ việc điều chỉnh tổng mức đầu tư, trình Chính phủ. Đồng thời giao Bộ Kế hoạch – Đầu tư chủ trì phối hợp Bộ Tài chính, Bộ GTVT xây dựng phương án nguồn vốn thực hiện dự án, huy động tối đa các nguồn vốn hợp pháp theo qui định pháp luật, báo cáo Thủ tướng Chính phủ để trình Quốc hội theo quy định.

Danh mục dự án
Hotline: 0934759598
Đối tác và khách hàng

0934759598